BIOGRAFISCHE DIEPTECOACHING


Biografische Diepte Coaching is een krachtige methode ontwikkeld door Ab Straatman. Deze unieke benadering maakt gebruik van de vroege levensfase, van conceptie tot ongeveer het 7e levensjaar, om diepgaand inzicht te verkrijgen in ons huidige leven.

Onze vroege jaren vormen de basis van wie we zijn geworden en hoe we de wereld ervaren. Door ons bewust te worden van deze cruciale periode en de gebeurtenissen, overtuigingen en patronen die zich hebben gevormd, kunnen we een dieper begrip ontwikkelen van onszelf en onze huidige levenssituatie.

Biografische Diepte Coaching moedigt ons aan om naar het verleden te kijken met compassie en acceptatie. We onderzoeken de impact van onze vroege ervaringen op onze overtuigingen, emoties en gedragingen in het hier en nu. Door dit inzicht kunnen we oude wonden helen, beperkende overtuigingen loslaten en nieuwe manieren van zijn en handelen creëren.

Transformerende technieken worden gebruikt om de verkregen inzichten om te zetten in praktische toepassingen in ons dagelijks leven. We leren nieuwe manieren van denken, voelen en reageren, die beter aansluiten bij onze huidige doelen en verlangens. Dit stelt ons in staat om oude patronen te doorbreken, onze innerlijke kracht te herontdekken en bewuste keuzes te maken die ons leven positief beïnvloeden.

Biografische Diepte Coaching biedt een veilige en ondersteunende ruimte waarin je wordt uitgenodigd om jezelf dieper te verkennen en te omarmen. Het helpt je om de rode draad in je levensverhaal te ontdekken en te begrijpen hoe dit je huidige realiteit beïnvloedt. Door bewustzijn en acceptatie ontstaat er ruimte voor transformatie en groei.

Ontdek de kracht van Biografische Diepte Coaching, waar we samen op reis gaan naar de kern van jouw levensverhaal. Laat mij  je begeleiden bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, het helen van oude wonden en het creëren van een leven dat in lijn is met jouw diepste verlangens en potentieel.