Maak een afspraak 
Greet Gevers ziet zich genoodzaakt afspraken of inschrijvingen die laattijdig worden afgemeld (<24u voorafgaand aan de afspraak of activiteit of bij niet opdagen) aan te rekenen.