PRIVACY VERKLARING 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Greet Gevers (Lief voor je lijf).

Wij hechten belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij verwerken verzamelde gegevens alleen op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, privacy verklaring en cookie beleid.
Je gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden, tenzij op jouw uitdrukkelijke verzoek en na het verlenen van jouw toestemming.

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVEN  

Wij verzamelen een aantal van jouw gegevens om efficiënt te kunnen werken en je de beste ervaring met onze producten en diensten te kunnen bieden. Je geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door wanneer je het contactformulier invult op onze website, je iets aankoopt via de website, wanneer je jezelf aanmeldt voor een gratis weggever of het eBook, je jezelf inschrijft voor één van onze activiteiten of workshops, je op consultatie komt …

De gegevens die verzameld worden kunnen volgende zijn: naam+ voornaam - adres - woonplaats -telefoonnummer - email adres - BTW nummer -geboortedatum.

Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
OPSLAG VAN GEGEVENS   
De gegevens die je ons geeft worden verzameld, verwerkt en opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals Get Oiling, Attract Well en het all-in-one systeem.
Enkele andere bedrijven hebben mogelijks toegang tot jouw gegevens waaronder Acuity scheduling, boekhouder, webhosting en virtuele assistent(en). 

De gegevens worden opgeslagen voor doeleinden als het verzenden van nieuwtjes en nieuwsbrieven, marketing, promoties, om jou van een reactie te kunnen voorzien wanneer je met ons contact hebt opgenomen, voor het maken van facturen...

Door de gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

RECHTEN  
Je hebt altijd het recht om inzage in, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. Je kan dit doen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van je browser. 

Je hebt altijd het recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Je hebt recht op het verwijderen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking ervan en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt recht op het overdragen of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Je kan hiervoor een schriftelijk verzoek doen.

Wij behouden het recht de algemene voorwaarden, de privacy policy en cookie policy op elk moment te wijzigen of te actualiseren. 
PRIVACY VERANTWOORDELIJKE   
Greet Gevers - greet@greetgevers.com - 0497 31 31 63 - Ondernemingsnummer 0885 864 079